Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skövde - Ålder och kön - Havstena

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Havstena 1895 27,5% 23,6% 18,3% 30,6% 6,0% 48,9% 51,1% 3,0%  
Summa 1895 27,5% 23,6% 18,3% 30,6% 6,0% 48,9% 51,1% 3,0%

http://www.val.se