Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skara - Ålder och kön - Ardala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ardala 1475 15,7% 31,2% 28,9% 24,2% 6,8% 51,5% 48,5% 1,9%  
Summa 1475 15,7% 31,2% 28,9% 24,2% 6,8% 51,5% 48,5% 1,9%

http://www.val.se