Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Skara - Ålder och kön - Skara 5

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skara 5 1575 19,2% 31,3% 21,7% 27,8% 7,5% 48,3% 51,7% 2,5%  
Summa 1575 19,2% 31,3% 21,7% 27,8% 7,5% 48,3% 51,7% 2,5%

http://www.val.se