Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidköping - Ålder och kön - Tofta-Ulriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Tofta-Ulriksdal 1254 13,7% 36,7% 28,7% 20,9% 7,5% 51,0% 49,0% 1,5%  
Summa 1254 13,7% 36,7% 28,7% 20,9% 7,5% 51,0% 49,0% 1,5%

http://www.val.se