Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Lidköping - Ålder och kön - Lidåker-Ljunghed

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lidåker-Ljunghed 1350 16,7% 25,0% 23,6% 34,7% 5,0% 48,7% 51,3% 1,2%  
Summa 1350 16,7% 25,0% 23,6% 34,7% 5,0% 48,7% 51,3% 1,2%

http://www.val.se