Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Mariestad - Ålder och kön - Lyrestad-Sjötorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Lyrestad-Sjötorp 1349 14,6% 27,5% 25,8% 32,1% 8,1% 51,4% 48,6% 5,0%  
Summa 1349 14,6% 27,5% 25,8% 32,1% 8,1% 51,4% 48,6% 5,0%

http://www.val.se