Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åmål - Ålder och kön - Åmål centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål centrala 1775 16,1% 22,8% 21,1% 39,9% 6,9% 44,0% 56,0% 3,8%  
Summa 1775 16,1% 22,8% 21,1% 39,9% 6,9% 44,0% 56,0% 3,8%

http://www.val.se