Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Åmål - Ålder och kön - Åmål nordvästra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Åmål nordvästra 1523 17,6% 32,7% 25,7% 24,0% 8,5% 49,2% 50,8% 3,9%  
Summa 1523 17,6% 32,7% 25,7% 24,0% 8,5% 49,2% 50,8% 3,9%

http://www.val.se