Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ulricehamn - Ålder och kön - Ulricehamn 6 Solrosen inkl Marbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 6 Solrosen inkl Marbäck 1740 16,8% 32,9% 25,1% 25,2% 6,5% 49,9% 50,1% 4,6%  
Summa 1740 16,8% 32,9% 25,1% 25,2% 6,5% 49,9% 50,1% 4,6%

http://www.val.se