Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ulricehamn - Ålder och kön - Ulricehamn 4 Församlingsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 4 Församlingsgården 1487 14,3% 37,1% 22,1% 26,4% 5,6% 50,1% 49,9% 2,0%  
Summa 1487 14,3% 37,1% 22,1% 26,4% 5,6% 50,1% 49,9% 2,0%

http://www.val.se