Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Ulricehamn - Ålder och kön - Ulricehamn 1 Ryttershov

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 1 Ryttershov 1707 17,8% 29,5% 22,3% 30,3% 7,0% 48,3% 51,7% 3,1%  
Summa 1707 17,8% 29,5% 22,3% 30,3% 7,0% 48,3% 51,7% 3,1%

http://www.val.se