Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Rydboholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rydboholm 1251 16,0% 41,2% 22,5% 20,2% 7,7% 50,3% 49,7% 5,1%  
Summa 1251 16,0% 41,2% 22,5% 20,2% 7,7% 50,3% 49,7% 5,1%

http://www.val.se