Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Seglora

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Seglora 511 15,3% 30,5% 31,5% 22,7% 5,3% 51,5% 48,5% 3,9%  
Summa 511 15,3% 30,5% 31,5% 22,7% 5,3% 51,5% 48,5% 3,9%

http://www.val.se