Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Dalsjöfors 9 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 9 Centrum 1072 16,7% 31,7% 25,2% 26,4% 8,1% 49,2% 50,8% 3,0%  
Summa 1072 16,7% 31,7% 25,2% 26,4% 8,1% 49,2% 50,8% 3,0%

http://www.val.se