Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Gånghester

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gånghester 1350 15,6% 33,4% 26,5% 24,4% 8,3% 49,2% 50,8% 2,5%  
Summa 1350 15,6% 33,4% 26,5% 24,4% 8,3% 49,2% 50,8% 2,5%

http://www.val.se