Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Äspered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Äspered 695 16,3% 35,4% 27,3% 21,0% 8,1% 50,9% 49,1% 2,6%  
Summa 695 16,3% 35,4% 27,3% 21,0% 8,1% 50,9% 49,1% 2,6%

http://www.val.se