Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Brämhult-Svensgärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brämhult-Svensgärde 1163 15,8% 32,6% 26,8% 24,8% 7,4% 47,8% 52,2% 2,2%  
Summa 1163 15,8% 32,6% 26,8% 24,8% 7,4% 47,8% 52,2% 2,2%

http://www.val.se