Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 40 Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 40 Kristineberg 377 15,1% 22,3% 44,3% 18,3% 5,8% 48,8% 51,2% 1,6%  
Summa 377 15,1% 22,3% 44,3% 18,3% 5,8% 48,8% 51,2% 1,6%

http://www.val.se