Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 38 Hedvigsborg-Kråkered 859 21,9% 32,9% 26,4% 18,7% 10,8% 49,1% 50,9% 3,6%  
Summa 859 21,9% 32,9% 26,4% 18,7% 10,8% 49,1% 50,9% 3,6%

http://www.val.se