Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 37 Hedvigsborg-Kristineberg 1182 20,2% 34,4% 23,5% 21,8% 6,8% 48,7% 51,3% 4,1%  
Summa 1182 20,2% 34,4% 23,5% 21,8% 6,8% 48,7% 51,3% 4,1%

http://www.val.se