Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 35 Trandared-Skolan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 35 Trandared-Skolan 904 26,3% 28,3% 17,7% 27,7% 7,4% 47,9% 52,1% 5,9%  
Summa 904 26,3% 28,3% 17,7% 27,7% 7,4% 47,9% 52,1% 5,9%

http://www.val.se