Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 33 Trandared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 33 Trandared 920 18,5% 32,6% 23,7% 25,2% 7,0% 44,7% 55,3% 3,9%  
Summa 920 18,5% 32,6% 23,7% 25,2% 7,0% 44,7% 55,3% 3,9%

http://www.val.se