Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 27 Engelbrektsområdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 27 Engelbrektsområdet 1222 23,6% 24,8% 17,7% 34,0% 5,3% 42,1% 57,9% 2,0%  
Summa 1222 23,6% 24,8% 17,7% 34,0% 5,3% 42,1% 57,9% 2,0%

http://www.val.se