Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 15 Hässleholmen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 15 Hässleholmen Norra 961 22,0% 29,1% 23,7% 25,2% 9,1% 49,2% 50,8% 13,6%  
Summa 961 22,0% 29,1% 23,7% 25,2% 9,1% 49,2% 50,8% 13,6%

http://www.val.se