Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 14 Norrmalm-Liljeberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 14 Norrmalm-Liljeberget 636 25,2% 31,8% 21,1% 22,0% 8,3% 45,6% 54,4% 5,0%  
Summa 636 25,2% 31,8% 21,1% 22,0% 8,3% 45,6% 54,4% 5,0%

http://www.val.se