Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 13 Hässleholmen-Boda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 13 Hässleholmen-Boda 1207 23,6% 31,2% 21,8% 23,4% 6,9% 50,7% 49,3% 11,8%  
Summa 1207 23,6% 31,2% 21,8% 23,4% 6,9% 50,7% 49,3% 11,8%

http://www.val.se