Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 10 Hulta-Sörmarken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 10 Hulta-Sörmarken 956 16,8% 29,0% 24,5% 29,7% 6,3% 47,7% 52,3% 6,0%  
Summa 956 16,8% 29,0% 24,5% 29,7% 6,3% 47,7% 52,3% 6,0%

http://www.val.se