Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 8 Hulta Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 8 Hulta Västra 1048 22,8% 30,0% 24,9% 22,3% 9,4% 46,2% 53,8% 16,2%  
Summa 1048 22,8% 30,0% 24,9% 22,3% 9,4% 46,2% 53,8% 16,2%

http://www.val.se