Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 7 Björkäng-Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 7 Björkäng-Östermalm 1068 29,7% 27,1% 21,9% 21,3% 7,9% 44,2% 55,8% 5,9%  
Summa 1068 29,7% 27,1% 21,9% 21,3% 7,9% 44,2% 55,8% 5,9%

http://www.val.se