Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 6 Bergdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 6 Bergdalen 880 23,5% 32,8% 22,6% 21,0% 7,7% 45,2% 54,8% 0,8%  
Summa 880 23,5% 32,8% 22,6% 21,0% 7,7% 45,2% 54,8% 0,8%

http://www.val.se