Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 61 Tullen-Viared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 61 Tullen-Viared 1062 21,8% 30,4% 20,8% 27,0% 6,1% 48,4% 51,6% 4,4%  
Summa 1062 21,8% 30,4% 20,8% 27,0% 6,1% 48,4% 51,6% 4,4%

http://www.val.se