Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Borås - Ålder och kön - Borås 51 Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 51 Centrum 1122 34,8% 24,3% 18,8% 22,0% 8,8% 48,1% 51,9% 4,3%  
Summa 1122 34,8% 24,3% 18,8% 22,0% 8,8% 48,1% 51,9% 4,3%

http://www.val.se