Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Hemsjö/V Bodarne 19

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hemsjö/V Bodarne 19 1131 17,0% 39,6% 26,1% 17,3% 10,2% 51,3% 48,7% 3,1%  
Summa 1131 17,0% 39,6% 26,1% 17,3% 10,2% 51,3% 48,7% 3,1%

http://www.val.se