Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Gräfsnäs 18

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gräfsnäs 18 776 19,7% 26,5% 30,8% 22,9% 8,8% 51,8% 48,2% 4,4%  
Summa 776 19,7% 26,5% 30,8% 22,9% 8,8% 51,8% 48,2% 4,4%

http://www.val.se