Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Långared 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Långared 17 985 17,1% 32,1% 27,7% 23,1% 8,6% 52,2% 47,8% 3,2%  
Summa 985 17,1% 32,1% 27,7% 23,1% 8,6% 52,2% 47,8% 3,2%

http://www.val.se