Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Stora Mellby 14

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Mellby 14 844 16,2% 30,9% 28,4% 24,4% 7,0% 51,4% 48,6% 2,3%  
Summa 844 16,2% 30,9% 28,4% 24,4% 7,0% 51,4% 48,6% 2,3%

http://www.val.se