Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Noltorp Ö 12

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Noltorp Ö 12 1049 24,8% 26,0% 22,5% 26,7% 7,1% 45,5% 54,5% 7,1%  
Summa 1049 24,8% 26,0% 22,5% 26,7% 7,1% 45,5% 54,5% 7,1%

http://www.val.se