Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Nolby V/Bolltorp 11

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby V/Bolltorp 11 1499 20,9% 33,0% 21,9% 24,1% 8,4% 47,4% 52,6% 3,0%  
Summa 1499 20,9% 33,0% 21,9% 24,1% 8,4% 47,4% 52,6% 3,0%

http://www.val.se