Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Alingsås - Ålder och kön - Centrum S/Tuvebo 6

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum S/Tuvebo 6 1572 26,1% 26,4% 20,4% 27,1% 6,4% 48,5% 51,5% 2,7%  
Summa 1572 26,1% 26,4% 20,4% 27,1% 6,4% 48,5% 51,5% 2,7%

http://www.val.se