Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 24 Lextorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
24 Lextorp S 1554 20,0% 34,7% 31,9% 13,4% 10,2% 48,3% 51,7% 5,9%  
Summa 1554 20,0% 34,7% 31,9% 13,4% 10,2% 48,3% 51,7% 5,9%

http://www.val.se