Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 21 Sylte S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
21 Sylte S 1521 18,0% 30,5% 24,2% 27,3% 6,0% 52,3% 47,7% 10,7%  
Summa 1521 18,0% 30,5% 24,2% 27,3% 6,0% 52,3% 47,7% 10,7%

http://www.val.se