Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 17 Kronogård N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
17 Kronogård N 1649 21,5% 33,8% 22,6% 22,0% 9,3% 46,9% 53,1% 18,7%  
Summa 1649 21,5% 33,8% 22,6% 22,0% 9,3% 46,9% 53,1% 18,7%

http://www.val.se