Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 30 Upphärad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
30 Upphärad 923 14,6% 35,8% 30,4% 19,2% 6,6% 51,0% 49,0% 3,3%  
Summa 923 14,6% 35,8% 30,4% 19,2% 6,6% 51,0% 49,0% 3,3%

http://www.val.se