Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 27 Åsaka

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
27 Åsaka 1211 13,0% 34,1% 29,6% 23,3% 6,1% 51,4% 48,6% 1,7%  
Summa 1211 13,0% 34,1% 29,6% 23,3% 6,1% 51,4% 48,6% 1,7%

http://www.val.se