Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 26 Norra Björke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
26 Norra Björke 420 14,3% 34,5% 25,5% 25,7% 6,7% 53,6% 46,4% 1,4%  
Summa 420 14,3% 34,5% 25,5% 25,7% 6,7% 53,6% 46,4% 1,4%

http://www.val.se