Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 19 Skoftebyn N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
19 Skoftebyn N 1427 19,1% 38,0% 22,4% 20,6% 8,1% 50,4% 49,6% 4,8%  
Summa 1427 19,1% 38,0% 22,4% 20,6% 8,1% 50,4% 49,6% 4,8%

http://www.val.se