Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Trollhättan - Ålder och kön - 11 Centrum S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
11 Centrum S 1462 29,3% 23,7% 21,3% 25,8% 6,0% 50,1% 49,9% 3,2%  
Summa 1462 29,3% 23,7% 21,3% 25,8% 6,0% 50,1% 49,9% 3,2%

http://www.val.se