Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 25

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 25 1139 17,9% 33,3% 26,3% 22,6% 7,3% 50,8% 49,2% 1,8%  
Summa 1139 17,9% 33,3% 26,3% 22,6% 7,3% 50,8% 49,2% 1,8%

http://www.val.se