Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 24

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 24 896 10,8% 41,0% 24,6% 23,7% 5,9% 51,2% 48,8% 2,1%  
Summa 896 10,8% 41,0% 24,6% 23,7% 5,9% 51,2% 48,8% 2,1%

http://www.val.se