Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Vänersborg - Ålder och kön - Vänersborg 21

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 21 675 17,6% 32,3% 28,1% 21,9% 8,4% 53,5% 46,5% 3,9%  
Summa 675 17,6% 32,3% 28,1% 21,9% 8,4% 53,5% 46,5% 3,9%

http://www.val.se